Privacy Policy

Jako většina webových stránek, Mople71.cz sbírá informace neschopné osobní identifikace, které webové prohlížeče či servery zpravidla zpřístupňují, jako typ internetového prohlížeče, anonymizovanou IP adresu (192.168.xxx.xxx), jazykové preference, odkazující stránku nebo datum a čas každé návštěvy. Mople71.cz sbírá informace neschopné osobní identifikace za účelem získání lepšího přehledu o používání stránek návštěvníky.

Mople71.cz přijímá veškerá opatření potřebná k ochraně proti neautorizovanému přístupu, zneužití, modifikaci, nebo destrukci informací neschopných osobní identifikace. Veškerá data jsou bezpečně uložena na lokálním serveru. Mople71.cz za žádných okolností nikomu výše zmíněná data neprodá ani nepronajme.


Vyloučení z analytiky webu

Cookies

Cookie je řetězec informací, který webová stránka ukládá do návštěvníkova počítače, a který návštěvníkův prohlížeč poskytuje webové stránce při každém návštěvníkově návratu. Mople71.cz používá cookies z účelu pomoci Mople71.cz sledovat návštěvníky, jejich interakci s webovou stránkou a preference přístupu k webové stránce. Používáním těchto stránek berete využití cookies na vědomí. Návštěvníci Mople71.cz, kteří si nepřejí mít umístěny cookies do jejich počitače, by měli nastavit jejich prohlížeče pro odmítání cookies před použitím webových stránek.


Změny Privacy Policy

Přestože se pravděpodobně bude jednat o drobné změny, Mople71.cz může čas od času změnit svou Privacy Policy ve vší diskrétnosti. Mople71.cz vyzývá své návštěvníky, aby kontrolovali tuto stránku pro zachycení libovolných změn svých Privacy Policy. Vaše pokračující užívání těchto stránek po jakékoli změně zmíněné Privacy Policy bude bráno jako souhlas s takovou změnou.

Tato Privacy Policy je inspirována Privacy Policy webu Matomo.org.

Creative Commons Licence

Top