Privacy Policy

Like most websites, Mople71.cz collects non-personally-identifying and potentially personally-identifying information of the sort that web browsers and servers typically make available, such as anonymized IP address (2 bytes masked – 192.168.xxx.xxx), type of the OS, the browser type, language preference, referring site, and the date and time of each visitor request. Mople71.cz’s purpose in collecting such information is to better understand how its visitors use the website.

Mople71.cz takes all measures reasonably necessary to protect against the unauthorized access, use, alteration, or destruction of the non-personally-identifying and potentially personally-identifying information. All data are stored securely on the local server. Mople71.cz will not rent or sell any information mentioned above to anyone.


Opting-out of website tracking

Cookies

A cookie is a string of information that a website stores on a visitor’s computer, and that the visitor’s browser provides to the website each time the visitor returns. Mople71.cz uses cookies to help Mople71.cz identify and track visitors, their usage of the website, and their website access preferences. By using the website, you acknowledge the use of cookies. Mople71.cz visitors who do not wish to have cookies placed on their computers should set their browsers to refuse cookies before using Mople71.cz’s websites.


Privacy Policy Changes

Although most changes are likely to be minor, Mople71.cz may change its Privacy Policy from time to time, and in Mople71.cz’s sole discretion.

Privacy Policy

Jako většina webových stránek, Mople71.cz sbírá informace neschopné osobní identifikace a potenciálně schopné osobní identifikace, které webové prohlížeče a servery většinou zpřístupňují jako anonymizovanou IP adresu (2 bajty maskovány – 192.168.xxx.xxx), druh OS, typ internetového prohlížeče, jazykové preference, odkazující stránku a datum a čas každé návštěvy. Výše uvedená data jsou sbírany za účelem získání lepšího přehledu o používání stránek návštěvníky.

Mople71.cz přijímá veškerá opatření potřebná k ochraně proti neautorizovanému přístupu, zneužití, modifikaci, nebo destrukci informací neschopné osobní identifikace a potenciálně schopné osobní identifikace. Veškerá data jsou bezpečně uložena na lokálním serveru. Mople71.cz za žádných okolností nikomu výše zmíněná data neprodá ani nepronajme.


Vyloučení z analytiky webu


Cookies

Cookie je řetězec informací, které webová stránka ukládá do návštěvníkova počítače, a kterou návštěvníkův prohlížeč poskytuje webové stránce při každém návštěvníkově návratu. Mople71.cz používá cookies za účelem pomoci Mople71.cz identifikovat a sledovat návštěvníky, jejich interakci s webovou stránkou a preference přístupu k webové stránce. Používáním těchto stránek berete využití cookies na vědomí. Návštěvníci Mople71.cz, kteří si nepřejí mít umístěny cookies do jejich počitače, by měli nastavit jejich prohlížeče pro odmítání cookies před návštěvou webových stránek.


Změny Privacy Policy

Ačkoli se pravděpodobně bude jednat o drobné změny, Mople71.cz může čas od času změnit svou Privacy Policy ve vší diskrétnosti.

Top